Benjamin L. Ebert

Harvard University & Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA

Sjöbergpriset 2021

Motivering

”för sin upptäckt av verkningsmekanismen för lenalidomid vid behandling av blodsjukdomar”

Pressmeddelande