Benjamin L. Ebert

Harvard University & Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA

Sjöbergpriset 2021

Motivering
”för sin upptäckt av verkningsmekanismen för lenalidomid vid behandling av blodsjukdomar”
Pressmeddelande