Belén Martín-Matute

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2018

Motivering
”för utveckling av nya metoder för metallorganisk katalys”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information