Belén Martín-Matute

Stockholms universitet

Göran Gustafssonprisen - Kemi 2018

Motivering

”för utveckling av nya metoder för metallorganisk katalys”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information