Axel Målqvist

Göteborgs universitet

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2018

Motivering
”för hans banbrytande konstruktion och analys av beräkningsmetoder för kontinuum-mekaniska problem med snabbt varierande heterogena data, utan antagande om periodicitet eller separation av skalor”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information