Assar Lindbeck

Stockholms Universitet

Söderbergska priset - Ekonomiska vetenskaper 1987

Motivering
"för framstående forskning inom nationalekonomins område, insatser vid uppbyggandet av ett internationellt forskningscentrum i Stockholm samt många vägande inlägg i svensk ekonomisk-politisk debatt"