Anna-Karin Tornberg

KTH

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2014

Motivering
”för hennes utveckling och analys av snabba numeriska beräkningsalgoritmer som används för att simulera vätskor med flera faser och koppling till rörliga gränsytor”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information