Adrian Constantin

Lunds universitet och Trinity College, Dublin, Irland

Göran Gustafssonprisen - Matematik 2005

Motivering

"för sina arbeten inom ickelinjära partiella differentialekvationer"

Pressmeddelande