Abhijit Banerjee

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA

Ekonomipriset 2019

Motivering

”för deras experimentella ansats för att mildra global fattigdom”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information