Abhijit Banerjee

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA

Ekonomipriset 2019

Motivering
”för deras experimentella ansats för att mildra global fattigdom”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information