Om Rolf Schockprisen

Rolf Schock efterlämnade vid sin bortgång 1986 en stor förmögenhet. Han skrev i sitt testamente att hälften av hans egendom skulle användas för att finansiera fyra priser inom logik och filosofi, matematik, visuella konster samt musikaliska konster. Pristagarna skulle föreslås av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska Akademien.

Rolf Schockprisen är internationella och utdelas i dag vartannat år. Prissumman för 2024 är 600 000 kronor per pris, totalt 2,4 miljoner kronor.

Stiftelsen The Schock Foundation förvaltar det testamenterade kapitalet och beslutar om prisutdelning efter förslag från akademierna. Symposier, utställningar och konserter arrangeras ofta av akademierna i samband med den gemensamma utdelningsceremonin i november.

Priset i logik och filosofi

Priset utdelas till en person som belöning för ett eller flera arbeten inom prisområdet. Pristagarna utreds och föreslås av Kungl. Vetenskapsakademien.

Priset i matematik

Priset utdelas till en person som belöning för ett eller flera arbeten inom prisområdet. Det kan delas mellan flera personer om de gemensamt författat ett av de prisbelönade arbetena. Pristagarna utreds och föreslås av Kungl. Vetenskapsakademien.

Priset i de visuella konsterna

Priset utdelas till bildkonstnär eller arkitekt, och pristagarna utreds och föreslås av Kungl. Akademien för de fria konsterna.

Priset i de musikaliska konsterna

Priset utdelas till instrumentalist, sångare, tonsättare eller annan som, genom sin verksamhet inom eller för någon av de musikaliska konstarterna, bedöms ha främjat dessa eller en del av dem på ett betydelsefullt sätt. Pristagarna utreds och föreslås av Kungl. Musikaliska Akademien.

Pristagare

Lista över alla pristagare inom alla prisområden