Tage Erlanders pris i naturvetenskap och teknik

Ändamål: För att stödja svensk forskning inom naturvetenskap, teknik och matematik samt för att hedra statsminister Tage Erlanders minne.
Utdelning teknik: 2022, 2027
Utdelning biologi: 2023, 2028
Utdelning matematik: 2024, 2029
Utdelning fysik: 2025, 2030
Utdelning kemi: 2026, 2031

Nominering görs av fakultet/sektion vid svenska universitet och tekniska högskolor på inbjudan av Akademien.