Sparreska priset

Ändamål och villkor: För belöning för vetenskapligt arbete i matematik av utmärkt förtjänst, utfört av forskare som vid arbetets färdigställande ej uppnått trettio års ålder.
Utdelas: I genomsnitt vart fjärde år.