Pi-priset

Under åren 2011–2015 delade Kungl. Vetenskapsakademien, i samarbete med Fri Tanke förlag, ut π-priset för främjandet av populärvetenskaplig litteratur inom det naturvetenskapliga området.

Pi-priset delades ut i genren populärt framställd naturvetenskap för allmänheten – eller för populärt framställd tvärvetenskap med anknytning till naturvetenskap.

Pristagare