Louise Sjöholm

Kommittésekreterare
Organisation
Kungl. Vetenskapsakademien
Medlem av
Akademiens kansli
Klassekreterare (Klassen för biologiska vetenskaper)
Kommittésekreterare (Kommittén för utbildning)