Exploderande stjärnor i fokus för ny svensk ledamot

Våldsamma stjärnexplosioner är forskningsfokus för Josefin Larsson, KTH, ny svensk ledamot i klassen för astronomi och rymdvetenskaper. Hon valdes in vid Vetenskapsakademiens sammankomst 21 februari tillsammans med två nya utländska ledamöter i klassen för kemi, David Drew, Stockholms universitet och Kristin Aslaug Persson, University of California.

Klassen för astronomi och rymdvetenskaper

Svensk ledamot

Josefin Larsson. Foto: Erik Thor

Josefin Larsson är professor i astrofysik vid KTH. Hon studerar extrema astrofysikaliska objekt som supernovor och gammablixtar. Supernovor och den vanligaste formen av gammablixtar uppstår när en massiv stjärna slutar sitt liv i en våldsam explosion.

Josefin Larsson vill lära sig mer om de här explosionerna. Vad är det som sätter i gång dem? Vad är egenskaperna hos de kompakta objekt som lämnas kvar efteråt? Och hur går det till när supersnabba jetstrålar bildas i närheten av svarta hål? Explosionerna är särskilt intressanta eftersom det är i samband med dessa som universums tunga grundämnen bildas. Grundämnen som i sin tur blir viktiga komponenter när nya stjärnor och planeter blir till.

I första hand sker forskningen genom observationer med hjälp av teleskop, både sådana som finns på marken och ute i rymden. Inom supernovaområdet har Josefin Larsson bland annat varit mycket aktiv med observationer och analys av supernovan 1987A, den mest närbelägna stjärnexplosionen i modern tid. Just nu är hon huvudansvarig för ett projekt som radikalt kan förbättra observationerna av just denna supernova.

Josefin Larsson, KTH

Klassen för kemi

Utländska ledamöter

Kristin Aslaug Persson. Foto: Adam Schwartzberg

Kristin Aslaug Persson är Daniel M. Tellep Distinguished Professor vid University of California, Berkeley i USA. Hon studerar olika materials fysiska och kemiska egenskaper och har specialiserat sig på material för hållbar energiproduktion och lagring. Bland annat är hon en pionjär inom så kallad datadriven materialdesign. Hon har fått mycket uppmärksamhet för att ha grundat och lett det som kallas Materials Project. Det handlar om en multinationell satsning på att beräkna egenskaperna hos alla oorganiska material och tillhandahålla data och tillhörande analysalgoritmer till forskare världen över utan kostnad. Idag har Material Projects blivit en av de viktigaste och mest använda plattformarna av den här typen.

Kristin Aslaug Persson är också en pionjär när det gäller utvecklingen av nya metoder för att utvärdera stabiliteten av material i extrema PH-förhållanden. Något som hon sedan har använt i jakten efter nya alkaliska katodmaterial som behövs i batterier och korrosionsbeständiga fotokatalysatorer. Hon är bland annat invald i Materials Research Society (MRS) i USA.

Kristin Aslaug Persson, University of California

David Drew. Foto: Magnus Bergström

David Drew är professor i biokemi vid Stockholms universitet. Han sysslar med grundforskning om hur den mänskliga kroppen tar upp näringsämnen. Det handlar bland annat om transporten av små molekyler i form av glukos och fruktos (socker) in och ut ur den mänskliga cellen. Transporten sker med hjälp av ett slags transportörproteiner som kämpar hårt för att upprätthålla en jämvikt inuti cellen, den så kallade ”homeostasen”. När den här jämvikten sätts ur spel kan det orsaka både celldöd och sjukdom.

David Drew representerar en ny generation av strukturbiologer i Sverige inom det tekniskt utmanande membranproteinfältet. Forskningen är av stor vikt inte minst eftersom över hälften av alla läkemedel påverkar proteiner som finns på cellens membran (ytan). Om vi kan lära oss mer om hur transporten fungerar kan det också hjälpa oss att utveckla nya läkemedel i framtiden.

David Drew, Stockholms universitet