Yttrande om betänkandet ”Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS”

Vetenskapsakademien har lämnat synpunkter till Socialdepartementet beträffande betänkandet Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS.

Vetenskapsakademien anser att utredningen på ett förtjänstfullt sätt belyser de utmaningar som större strukturförändringar och investeringar inom hälso- och sjukvården innebär, både vad det gäller finansiering och effekter på verksamheten. I fallet Nya Karolinska sjukhuset (NKS) är det tydligt att beslut till stor del har kommit att styras av externa konsulter. Det framgår med stor tydlighet att de råd och insatser som gjorts av de olika konsulterna inte alltid bidragit till ett framgångsrikt genomförande av projektet. Det är också tydligt att Region Stockholm inte har haft tillräckligt med intern kompetens för att inse detta.

Vetenskapsakademien fokuserar i det här yttrandet på de verksamhetskonsekvenser som större strukturförändringar och investeringar inom hälso- och sjukvården kan innebära och då särskilt med avseende på forskning och undervisning. Erfarenheterna från NKS kan ge viktiga lärdomar för framtiden.

Ladda ner och läs hela svaret nedan

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.