Yngre forskare tilldelas nationellt pris och belöning

Vid sin senaste allmänna sammankomst 20 mars beslutade Vetenskapsakademien att tilldela Samuel Lara Avila, Chalmers tekniska högskola, Lindbomska belöningen och Lilian Matthiesen, KTH, Tage Erlanders pris.

Lindbomska belöningen

Samuel Lara Avila, Chalmers tekniska högskola, tilldelas Lindbomska belöningen 2024 (70 000 kronor)

”för tillämpningar av atomära skikt av grafen, särskilt möjligheten till en avsevärt bättre normal för resistans.”

Lindbomska belöningen delas ut årligen för något arbete av särskild betydelse inom kemi eller fysik. År 2024 utdelas belöningen i fysik.

Tage Erlanders pris i naturvetenskap och teknik

Lilian Matthiesen, KTH, tilldelas Tage Erlanders pris år 2024 (200 000 kronor i forskningspris och 75 000 kronor för ett symposium)

”för att med nya metoder från högre Fourieranalys ha löst flera viktiga problem inom diofantisk geometri”.

Tage Erlanders pris delas ut årligen för att stödja svensk forskning inom naturvetenskap, teknik och matematik samt för att hedra statsminister Tage Erlanders minne. År 2024 utdelas priset i matematik.