Paneldiskussion om den högre utbildningens forskningsanknytning

Datum: 2023-08-22

Tid: 15:00 - 17:00

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, 114 18 Stockholm

Lokal: Beijersalen

Sista anmälningsdatum: 2023-08-21 07:00

Paneldiskussion om den högre utbildningens forskningsanknytning

Paneldiskussionen tar sin utgångspunkt i utredningsrapporten Den högre utbildningens forskningsanknytning: en nyckelfråga för den högre utbildningens kvalitet. Rapporten har författats av Kerstin Sahlin på uppdrag av Kungl. Vetenskapsakademien.

Läs rapporten här >

Läs nyhet och debattartikel >

 

Kerstin Sahlin inleder paneldiskussionen med en kort presentation av utredningens resultat. Ulf Ellervik modererar därefter en paneldiskussion på temat Hur kan den högre utbildningens forskningsanknytning förbättras? I panelen ingår bland andra Maria Nilsson, Statssekreterare, Utbildningsdepartementet, Pam Fredman, fd rektor för Göteborgs universitet, Anders Söderholm, rektor för KTH, Mats Benner, dekan för ekonomihögskolan vid Lunds universitet, samt Carl Bennet, huvudägare Getinge, Arjo, Lifco och Elanders.

Kungl. Vetenskapsakademiens Utbildningskommitté tog 2020 ett initiativ, i form av ett internt seminarium, att närmare granska den högre utbildningens forskningsanknytning. I juni 2021 bjöd kommittén in till ett rundabordssamtal om Den högre utbildningens forskningsanknytning. Samtalet kom att uppmärksamma ett flertal centrala frågor och kommittén drog slutsatsen att frågan behövde utredas vidare. Som utredare anlitade Kungl. Vetenskapsakademien Kerstin Sahlin, tidigare tredje vice preses tillika Utbildningskommitténs ordförande. Till utredningen knöts en expertgrupp, bestående av Mats Benner, professor och dekan för ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Staffan Svärd, professor vid Uppsala universitet samt Annika Östman Wernerson, rektor för Karolinska institutet.

Utredningens syfte har varit att presentera konstruktiva förslag för ett utvecklat samband mellan forskning och högre utbildning av hög kvalitet. I rapporten lyfts flera exempel på åtgärder som på olika håll vidtagits för att förbättra den högre utbildningens forskningsanknytning. Samtidigt visar utredningen att det finns många krafter i högskolesystemet som drar isär forskning och utbildning.

Rapporten avslutas med förslag på ett åtgärdsprogram för att öka kvaliteten i den högre utbildningens forskningsanknytning. Åtgärdsprogrammet koncentreras till förändringar som relativt omgående kan införas i dagens högskolelandskap.

Efter paneldiskussionen bjuds det på mingel med lättare förtäring.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs. Obs, anmäl dig endast om du vill komma och se panelsamtalet på plats. Vi kommer också livesända samtalet på den här webbsidan. För att titta på sändningen behövs ingen anmälan.

Foto: Adobe Stock Photos

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se