Vetenskapsakademiens årsberättelse 2022

Kungl. Vetenskapsakademiens årsberättelse 2022 har nu kommit från tryckeriet. Här kan du bland annat läsa ständige sekreteraren Hans Ellegrens betraktelse över det år som förflutit. Ett år som förmörkades av kriget i Ukraina, men som också präglades av en återanpassning till en mer normal verksamhet på plats efter pandemin.

Vetenskapsakademiens årsberättelse 2022.År 2022 präglades i hög grad av inledningen på Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Tre veckor efter krigsutbrottet tog Vetenskapsakademien tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) initiativ till att ge ukrainska forskare möjlighet att under en tid få bedriva sin forskning i Sverige. En stipendieutlysning finansierades av Vetenskapsakademiens egna medel och under året följde sedan många universitet och finansiärer efter med egna utlysningar.

Om detta, men också om ett år när vi tog oss ur pandemin och kunde arrangera aktiviteter på plats igen, berättar Hans Ellegren i sin inledande krönika i årsberättelsen. För Vetenskapsakademien var 2022 året när vi kunde fira våra pristagare, inte bara från 2022, utan även 2021 och 2020. I Lund uppmärksammades tre års mottagare av Crafoordpriset i slutet av april. Och i slutet av året blev det så dags att välkomna tre års Nobelpristagare i fysik och kemi samt pristagare i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Nobelveckan i Stockholm.

Som en följd av pandemin flyttades även Vetenskapsakademiens högtidsdag framåt. Den anordnades 13 juni i Stockholms stadshus.

Läs och ladda ned Årsberättelse 2022 här.