Vetenskapsakademien kommenterar Coronakommissionens slutbetänkande

På fredagen presenterade Coronakommissionen sitt slutbetänkande. Vetenskapsakademien konstaterar att kommissionen gjort ett gediget arbete. Flera slutsatser överensstämmer också med dem som tidigare framförts av Akademiens expertgrupp för covid-19.

Kommissionen pekar bland annat på att regeringen i en krissituation kan behöva samråda med flera parter för att få ett bredare kunskapsunderlag inför beslut.

– Det är helt i linje med Vetenskapsakademiens expertgrupps förslag om att inrätta en vetenskaplig rådgivarpanel, som kan fungera som ett komplement till myndigheten, säger ständige sekreteraren Hans Ellegren.

Han menar att kommissionen har gjort en noggrann och insiktsfull analys.

– Den lyfter fram vikten av tidiga, kraftfulla åtgärder när en pandemi börjar breda ut sig. Vår expertgrupp har till exempel påtalat behovet av att snabbt komma igång med testning och provtagning, säger han.

Kommissionen menar även att användningen av munskydd inte borde ha avvisats. Att munskydd kunde ha varit en viktig smittskyddsåtgärd i inomhusmiljöer var något som expertgruppen lyfte fram redan i sin första delrapport hösten 2020.

FAKTA/Expertgruppen

Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 bildades i början av hösten 2020 och avslutade sitt arbete i november 2021. Dess uppdrag var att inventera kunskapsläget om viruset SARS-CoV2 och sjukdomen covid-19 samt belysa vilka lärdomar det gick att dra om bland annat smittskydd.

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63