Vetenskapsakademien bildar expertgrupp om Covid-19

Kungl. Vetenskapsakademien har tillsatt en expertgrupp för att inventera kunskapsläget om viruset SARS-CoV-2, sjukdomen Covid-19 och dess spridning i samhället. Uppgiften är att belysa vilka lärdomar som kan dras av pandemin som dragit fram över landet och världen, samt om möjligt ge råd inför framtida pandemier.

Expertgruppen består av åtta personer, ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien och andra framstående experter inom området. I första hand ska expertgruppen belysa vilka luckor som kvarstår i vår kunskap om viruset och sjukdomen, hur kunskapsläget ser ut när det gäller smittskydd, vaccination och behandling av Covid-19 samt vilka lärdomar det går att dra om smittskydd, läkemedels- och vaccinutveckling.

Men gruppen har också till uppgift att ta ställning till om dialogen mellan vetenskapssamhälle, statsmakter, myndigheter och vård kan utvecklas i framtiden baserat på erfarenheter från pandemin. Hur kan forskare bäst bidra vid pandemier och andra hot mot mänskligheten?

– Med sitt vetenskapliga fokus ska Vetenskapsakademiens expertgrupp ses som ett komplement till Coronakommissionen som tillsatts av regeringen. Till skillnad från kommissionen har vår expertgrupp inte i uppdrag att granska svenska myndigheters agerande eller utvärdera de samhällsekonomiska konsekvenserna, säger Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Staffan Normark. Foto: Markus Marcetic

Ordförande i gruppen blir Staffan Normark, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och en av världens ledande experter i mikrobiologi.

– Det känns både viktigt och utmanande, att mitt under brinnande pandemi osakad av ett nytt virus, tolka och beskriva den explosion av kunskap som växer fram om viruset, om infektionen och om de faktorer och åtgärder som påverkar virusets framfart i samhället, säger han.

Expertgruppen ska avge sin slutrapport före utgången av 2021.

Medlemmar av Vetenskapsakademiens expertgrupp:

Staffan Normark, Stockholm, ordförande i expertgruppen är professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd.
Anders Hallberg, Uppsala, är professor emeritus i läkemedelskemi, tidigare rektor för Uppsala universitet och har arbetat med utveckling av läkemedel mot infektionssjukdomar.
Ari Helenius, Zürich, är professor i biokemi och en världsledande virusforskare.
Jan Holmgren, Göteborg, är professor i medicinsk mikrobiologi och har bland annat tagit fram ett av världens mest använda vaccin mot kolera.
Gunilla Karlsson Hedestam, Stockholm, är professor i vaccinimmunologi. Hon har arbetat aktivt med forskning om SARS-CoV-2 och leder ett forskarlag som undersöker immunsvaret mot viruset.
Annika Linde, Stockholm, virolog, adjungerad professor och tidigare statsepidemiolog.
Maria Masucci, Stockholm, professor i virologi
Jan Nilsson, Lund/Malmö, professor i experimentell kardiovaskulär forskning samt ordförande i Hjärt- och lungfondens forskningsråd.

Till expertgruppen har även en referensgrupp knutits. Den består av: Birgitta Henriques-Normark, professor och överläkare i klinisk mikrobiologi, Peter Jagers, professor i matematisk statistik, Olle Kämpe, professor i klinisk endokrinologi, Bengt Nordén, professor i fysikalisk kemi, Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi och Vetenskapsakademiens 3:e vice preses samt Hans Wigzell, professor i immunologi och Hans-Gustaf Ljunggren, professor i infektionsmedicin.

Kontakta expertgruppen via e-post: expertgruppc19@kva.se

Kontakt:
Göran K. Hansson, Vetenskapsakademiens ständige sekreterare
goran.hansson@kva.se
070-878 87 38

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63