Sju år sedan Djalali fängslades i Iran

Den 26 april i år är det exakt sju år sedan Ahmadreza Djalali, svensk medborgare som doktorerat i katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, greps under ett besök i Iran. Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter och Karolinska Institutet vädjar nu i ett öppet brev till Sveriges statsminister, utrikesminister samt utbildningsminister om att pröva alla vägar för att få Djalali fri.

Ahmadreza Djalali befann sig i Iran för att delta i en serie konferenser om katastrofmedicin när han greps. Han anklagades för spioneri och dömdes senare till döden i en domstolsprocess som inte på långt när uppfyllde internationella krav på en rättvis rättegång. I dagsläget är hans situation dubbelt livshotande. För det första kan dödsdomen verkställas med mycket kort varsel. För det andra har hans hälsotillstånd drastiskt förvärrats av de hårda villkoren i fängelset under de år som förflutit. Det gör att han mycket väl kan dö i fängelset även utan avrättning.

Engagemanget för Djalalis fall har varit stort. Både FN, EU, människorättsorganisationer, politiker, Nobelpristagare och den akademiska världen har vädjat om att han ska släppas. I Sverige finns dessutom hans familj, frun Vida Mehrannia och deras två barn som har berövats en make och pappa.

Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter och Karolinska Institutet uppmärksammar nu årsdagen av gripandet med ett öppet brev till statsminister Ulf Kristersson, utrikesminister Tobias Billström och utbildningsminister Mats Persson. Där skriver man bland annat att: ”Ahmadreza Djalali är svensk medborgare och hans fall är därmed en fråga för den svenska regeringen att driva. Vi vädjar därför till regeringen att pröva alla vägar som kan leda till Djalalis frigivning.” De uppmanar även regeringen att samordna sina insatser med andra länder som engagerat sig i frågan, däribland Belgien och Italien.

Brevet avslutas:

”Ahmadrezas familj behöver honom. Sverige och världen behöver hans kunskaper i katastrofmedicin. Och tiden är knapp.”

Akademiernas kommitté för mänskliga rättigheter består av representanter från Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Svenska Akademien och Sveriges unga akademi.