Pris till forskning om elektronik i växter och myggor

Vetenskapsakademien fattade beslut om ett antal nationella priser vid sin senaste sammankomst 14 juni i år. Fyra yngre forskare som sysslar med elektronik i växter, kemiska substanser som påverkar myggor, ny teknik för att studera solatmosfären och studier av halogenbindningar prisas för sina vetenskapliga insatser.

Eleni Stavrinidou

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2023

Eleni Stavrinidou, Linköpings universitet, tilldelas Tage Erlanders pris 2023 på 200 000 kronor i forskningspris och 75 000 kronor för ett symposium ”för hennes studier av gränssnittet mellan elektronik och växter och för utvecklingen av bioelektroniska verktyg för realtidsövervakning och dynamisk kontroll av växters fysiologi”.

Eleni Stavrinidou, Linköpings universitet

Noushin Emami

Flormanska belöningen 2023

Noushin Emami, Stockholms universitet, tilldelas Flormanska belöningen 2023 på 25 000 kronor ”för att med kreativitet och stor bredd i angreppssätt ha identifierat kemiska substanser som påverkar myggors beteende och förmåga att sprida vektorburna parasiter till människor”.

Noushin Emami, Stockholms universitet

Jaime de la Cruz Rodriguez

Letterstedtska maktpåliggande 2023

Jaime de la Cruz Rodriguez, Stockholms universitet, tilldelas Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar 2023 på 70 000 kronor ”för hans nydanande inversionsteknik som möjliggör tredimensionella modeller av solatmosfären med optimalt utnyttjande av data från flera teleskop med vitt skilda avbildningsegenskaper”.

Jaime de la Cruz Rodriguez, Stockholms universitet

Máté Erdélyi

Lindbomska belöningen 2023

Máté Erdélyi, Uppsala universitet, tilldelas Lindbomska belöningen 2023 på 10 000 kronor ”för insatser i organisk kemi, särskilt för fundamentala studier av halogenbindnings-interaktioner”.

Máté Erdélyi, Uppsala universitet