Pressinbjudan: Extremväder tema för internationellt symposium

I en allt varmare värld blir det också vanligare med extremväder som kraftiga stormar och skyfall. Svenska forskare samlas nu i Göteborg för att diskutera problematiken med föreläsare från Kina, Europa och USA.

Symposiet är indelat i en del som är öppen för press och allmänhet och en workshop som riktar sig till särskilt inbjudna ur vetenskapssamhället. Målsättningen är att inspirera svenska klimatforskare och främja forskning inom området internationellt sett.

Föreläsarna är professor Panmao Zhai från Kina som pratar om skillnader i frekvens och intensitet av extrema väderhändelser, professor Sonia I. Seneviratne, från Schweiz som berättar om klimatextremer i ett allt varmare klimat och professor Kerry A. Emanuel, från USA som föreläser om bland annat tropiska cykloner.

Arrangörer är Kungl. Vetenskapsakademiens klass i geovetenskap och Göteborgs universitet.

Representanter för medierna är välkommen till den öppna delen av symposiet. Meddela pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien, Eva Nevelius, eva.nevelius@kva.se, 070-878 67 63 om du vill deltaga.

Intervjuer kan arrangeras i samband med föreläsningarna. Symposiet kommer även att filmas och sändas live på webben.

Datum och tid: 11 november kl. 13.30–15.00
Plats: Hörsalen Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C, Göteborgs universitet
Mer information: Professor och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien, Deliang Chen, deliang@gvc.gu.se, 076-618 48 13

Läs mer och se hela programmet i Kungl. Vetenskapsakademiens kalendarium