Nytänkande lärare prisas av Vetenskapsakademien

Deras undervisning har nått långt utanför klassrummets väggar. Fyra lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen verksamma i Helsingborg, Göteborg, Jönköping och Sollentuna, belönas nu av Vetenskapsakademien. De fyra har genom nya idéer och entusiasmerande arbete väckt elevernas intresse för matematik, fysik, biologi och NO.

Det är lärare på grundskolan och gymnasiet som kan komma ifråga för de lärarpriser som Vetenskapsakademien delar ut årligen. Lärarna nomineras av kollegor, rektorer, föräldrar eller elever, och väljs av Akademiens ledamöter. För de flesta är det en mycket oväntad ära när de nås av beskedet från Akademiens ständiga sekreterare. Själva utmärkelsen får de ta emot vid en högtidlig ceremoni på Vetenskapsakademiens högtidssammankomst senare i vår.

Matematik

Magdalena Beben, lärare vid Tågaborgsskolan i Helsingborg får priset i matematik ”för att hon med brinnande passion för matematik använder varierade- och elevaktiva arbetssätt för att engagera alla sina elever, samtidigt som hon skapar strukturer för matematikundervisning som hon delar med kollegor, även utanför sin egen skola”.

På Tågaborgsskolan i Helsingborg är det inte bara eleverna som smittats av Magdalena Bebens entusiasm för sitt ämne. Hon har fått hela lärarteamet att dela hennes kärlek till matematiken. Kollegorna säger att hon ser matematik i allt och hittar en väg framåt för alla sina elever, oavsett vilket utgångsläge de har.

När vi ringer upp har hon fortfarande svårt att förstå att hon tilldelats ett av lärarpriserna:

– Jag tror att det som ligger bakom den här utmärkelsen är att alla på skolan förstår hur mycket jag brinner för matematik och att jag dessutom gärna hjälper mina kollegor. Tillsammans gör vi varandra bra! När man anpassar utbildningen till individen och eleverna märker att man finns där för dem så tycker de att matematik är roligt.

Kontakt:
magdalena.beben@helsingborg.se
070-995 78 73

 

Fysik

Henrik Staaf, lärare på NTI Gymnasiet i Johanneberg i Göteborg, får priset i fysik ”för sin undervisning där elever reflekterar och lär av sina misstag genom praktisk problemlösning med tekniskt avancerad infrastruktur som har hög relevans för klimat och miljö”.

Henrik Staafs undervisning i fysik utgår både från en praktisk och en teoretisk utgångspunkt. Under sin tid som gymnasielärare har han även doktorerat inom området med hjälp av Kunskapslyftet och nu vill han bygga en brygga mellan den akademiska världen och skolan. Han driver bland annat projektet Lifetech där målsättningen är att eleverna ska producera en hel måltid genom att till exempel odla växter i särskilda moduler med ett självbevattningssystem, omvandla och lagra energi från vindkraft och värmeväxlare samt sätta upp ett kontrollsystem för mätningar.

– Projektet handlar inte bara om teknik, eleverna ska samarbeta också. Jag ger dem ansvar och litar på att de tar det. Sedan pratar vi mycket om förståelse. Jag är allergisk mot formler, i stället för att rabbla formler ska de veta vad de gör. När man får den där blicken från en elev som förstår saker, det driver mig att fortsätta som lärare.

Han tycker det känns ”hur roligt som helst” att få lärarpriset:

– Det är ett slags kvitto på att man gör något rätt.

Kontakt:
henrik.staaf@ntig.se
070-880 55 07

Biologi

Anders Elm, lärare på Hovslättsskolan, Jönköping, får priset i biologi ”för att han utgår från elevernas vardag och genom lustfyllda biologiexkursioner i närmiljön uppmuntrar och inspirerar både kollegor och elever att vilja lära”.

Anders Elm har bland annat byggt ett helt undervisningsprojekt runt den närliggande Tabergsån. Eleverna har fått städa ån, följt årstidernas skiftningar på plats och fiskat kräftor som sedan dissekerats och till sist – ätits upp vid en gemensam kräftskiva.

– Jag brinner mycket för att vara ute. Om du läser om skogen ska du vara i skogen, om du läser om bergen ska du vara i bergen. Om jag kan få mina elever att se vad som finns runt omkring oss som vi behöver vara rädda om – då kan de också börja se helheten.

Att bli tilldelad lärarpriset var en chock, men en positiv sådan.

– Jag blev helt överväldigad när jag fick beskedet. Jag bara satte mig ner med glädjetårar i ögonen – så häftigt!

Kontakt:
anders.elm@jonkoping.se
070-298 94 19

NO (naturorienterande ämnen)

Emelie Hallmann Svidén, Vaxmoraskolan, Sollentuna, får priset i NO ”för att hon inspirerar lärande i NO genom att kreativt använda digitala verktyg som hävstång så att alla elever blir nyfikna och lyckas”.

Emelie Hallmann Svidén låter gärna eleverna leda varandra och de äldre får lära de yngre. Hon har ett stort engagemang för att ta del av de senaste rönen inom forskningen och väver in den moderna tekniken i undervisningen.

– Jag märker att de digitala verktygen gör det möjligt även för de elever som har svårigheter att kunna ta till sig och visa vad de kan. Det kan till exempel handla om att de gör egna animationsfilmer. NO innehåller många begrepp som är nya för dem och då är det viktigt att de även får arbeta praktiskt tillsammans. Jag har alltid sett lärandet som något dynamiskt och min roll är att stötta eleverna att våga utmana sig själva, säger Emelie som tycker att det känns som en stor ära att tilldelas lärarpriset.

– Att få ett pris för något jag själv tycker är kul och som får eleverna att växa, det är verkligen jätteroligt.

Kontakt:
slh269@edu.sollentuna.se
076-047 68 48

FAKTA Lärarprisen

Lärarpristagarna får 50 000 kronor vardera. Ytterligare 50 000 kronor går till lärarnas respektive skolor. Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne, som är det officiella namnet på lärarpriserna, finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse. Det har utdelats sedan 1991 och har fått sitt namn efter Akademiens tidigare preses, Ingvar Lindqvist, (1921–1991), som tog flera initiativ för att visa på lärarnas viktiga roll i samhället. Fyra priser delas ut årligen till lärare i några av ämnena matematik, naturkunskap, biologi, fysik, kemi och NO.

Kontakt:
Kerstin Sahlin
Ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens utbildningskommitté
070-425 07 98
kerstin.sahlin@fek.uu.se

Presskontakt:
Eva Nevelius
Pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakademien
070-878 67 63
eva.nevelius@kva.se

Läs mer om priset och tidigare pristagare