Ny rapport om munskydd och ventilation från Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19

Kungl. Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19 anser att god ventilation liksom användning av munskydd är viktiga åtgärder för att minska smittspridningen i inomhusmiljöer och inom kollektivtrafiken. Det framgår av en rapport som släpps idag. Rapporten sammanfattar det aktuella kunskapsläget inom forskningen på området.

Rådande smittskyddsrekommendationer bygger på att smitta sker genom att den infekterade utsöndrar stora virusinnehållande droppar som snabbt faller till marken eller landar på olika ytor. Detta har lett till att fysisk distansering med en till två meter och noggrann handhygien blivit de centrala rekommendationerna till allmänheten.

Men enligt Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19 ger nyare forskning belägg för att smitta också sker via små droppar som blir kvar i luften längre tid om den inte omsätts. Luftburen smitta kan spela en särskilt stor roll vintertid när fler vistas längre tid i dåligt ventilerade lokaler.

Slutsatsen av expertgruppens första delrapport är att god ventilation med luftutbyte och användning av munskydd är viktiga åtgärder för att minska smittspridningen i inomhusmiljöer. Detta gäller även för kollektivtrafiken. Användningen av munskydd är särskilt viktig inom all sjuk- och äldrevård.

Staffan Normark. Foto: Markus Marcetic

– Det finns i dag nya experimentella och epidemiologiska belägg för att munskydd minskar risken för luftsmitta, men inga för att de skulle ha motsatt effekt, säger Staffan Normark, professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd samt ordförande för expertgruppen om Covid-19.

Han poängterar vidare:

– Vi anser att de skärpta restriktioner som regeringen gått ut med nyligen är bra och det är oerhört viktigt att alla följer dem. Det är förstås lika viktigt att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gjort. Men för att nu snabbt få ner smittan behöver vi använda alla verktyg i verktygslådan, och dit hör munskydd och ventilation.

Inventerar kunskapsläget

Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19 bildades i början av hösten och har som uppgift att inventera kunskapsläget om viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen Covid-19, samt belysa vilka lärdomar det går att dra om bland annat smittskydd. Expertgruppen ska avge en slutrapport före utgången av 2021 men dessförinnan kommer även ett antal delrapporter att släppas. Gruppen består av åtta personer, några av Sveriges främsta experter på mikrobiologi, smittskydd och immunologi. Det finns även en referensgrupp.

– En av Vetenskapsakademiens viktigaste uppgifter är att ta fram vetenskapligt underlag för samhällsdebatt och beslut, säger ständige sekreteraren Göran K. Hansson. Idag är vi väldigt glada att kunna redovisa vad vetenskapen säger när det gäller smittskydd mot Covid-19, som drabbat Sverige så hårt. Vi är tacksamma att några av landets ledande forskare och smittskyddsexperter arbetat fram detta för att reda ut begreppen i en omdebatterad och viktig fråga.

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63

Kontakta expertgruppen via e-post expertgruppc19@kva.se

Medlemmar av Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19
Staffan Normark (ordförande), professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd vid Karolinska Institutet
Anders Hallberg, professor emeritus i läkemedelskemi, tidigare rektor för Uppsala universitet
Ari Helenius, professor i biokemi vid ETH Zürich, Schweiz
Jan Holmgren, professor i medicinsk mikrobiologi vid Göteborgs universitet
Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi vid Karolinska Institutet
Annika Linde, virolog, adjungerad professor och tidigare statsepidemiolog
Maria Masucci, professor i virologi vid Karolinska Institutet
Jan Nilsson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet