Gemensamt brev till statsministern om fängslade Djalali

Amnesty International, Karolinska Institutet och Kungl. Vetenskapsakademien riktar sig nu till statsministern Stefan Löfven och utrikesministern Ann Linde med en gemensam vädjan om hjälp med att få forskaren Ahmadreza Djalali frigiven. Från Kungl. Vetenskapsakademiens sida är brevet undertecknat av ständige sekreteraren Göran K. Hansson.

Såväl Amnesty International (genom t f generalsekreterare Anna Johansson) som Karolinska Institutet (genom rektor Ole Petter Ottersen) och Vetenskapsakademien (genom ständige sekreterare Göran K. Hansson) har sedan tidigare engagerat sig starkt i fallet med Ahmadreza Djalali som sedan fem år tillbaka sitter fängslad i Iran.

Enligt de senaste uppgifterna från FN-experter i förra veckan mår han nu mycket dåligt, och man menar därför att hans liv är i fara. Sedan 24 november sitter han isolerad i en liten cell där ljuset är på dag och natt. Han uppges ha svårt att äta, uttrycka sig sammanhängande och hans puls är extremt låg.

I brevet som nu skickats till statsministern och utrikesministern uppmanas till internationellt samarbete i ett försök att hitta en lösning på situationen.

”Vi uppmanar er att omgående vidta förnyade åtgärder med anledning av det akuta hälsoläget, och vår uppmaning är att samordna era ansträngningar med andra länder, inklusive Belgien och Italien, som engagerat sig djupt i Ahmadreza Djalalis fall på grund av hans anknytning till universitet i deras länder. Vi ber er även att skyndsamt söka stöd från andra länder som har erfarenhet av att arbeta till skydd och stöd för fängslade personer som har dubbelt medborgarskap.

Vi måste göra allt som står i vår makt för att rädda Ahmadreza Djalalis liv.”, står det bland annat i brevet.”

Läs mer om kommittén för mänskliga rättigheter