Expertgrupp vill se fortsatta åtgärder trots effektiva vacciner

Vaccinerna har visat sig ha mycket god effekt som skydd mot svår sjukdom och död. Men smittspridningen är fortsatt hög, både globalt och i Sverige. Parallellt med vaccineringen behövs därför fortsatta restriktioner för att inte riskera bakslag. Det menar Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19 i en ny delrapport.

Gunilla Karlsson-Hedestam. Foto: Erik Flyg

Antalet dödsfall, liksom inläggningarna på sjukhus, som en följd av Covid-19 går sedan en tid ner i Sverige. Här spelar vaccinerna en helt avgörande roll. Samtidigt kommer det att dröja innan så många har fått sina doser att det även blir en tydlig effekt på smittspridningen.

Så länge smittspridningen är fortsatt hög, anser expertgruppen att åtgärder som fysisk distansering och andra sociala restriktioner som minskar risken för smitta måste finnas kvar. Särskilt äldre och sköra bör iaktta försiktighet och det är viktigt att betona att vaccinerna inte ger full skyddseffekt förrän tidigast en vecka efter dos två.

Sverige påverkas också i hög grad av situationen på global nivå, och här kvarstår enorma utmaningar. Tillgången på vaccin i världen är ojämn, ett mycket stort antal människor smittas dagligen och nya virusvarianter sprids, vilket signalerar att pandemin är långt ifrån över. När det gäller virusmutationerna, som riskerar att försämra vaccinernas effekt, kommer vi att behöva vara vaksamma en lång tid framöver.

– En hög vaccinationstäckning i världen som helhet är det bästa sättet att stoppa pandemin och samtidigt minska risken för nya mutationer. Men vi behöver mer information om skyddseffektens varaktighet i olika åldersgrupper, inklusive mot nya varianter. Så länge smittspridningen i världen är hög krävs därför fortsatta sociala åtgärder för att hantera pandemin, säger Gunilla Karlsson Hedestam, vaccinimmunolog vid Karolinska Institutet.

I rapporten framhålls även vikten av förbättrad beredskap för kommande pandemier. Det handlar bland annat om ett ökat internationellt samarbete samt långsiktiga

Jan Holmgren. Foto: Malin Arnesson

satsningar på grundforskning och tillämpad forskning om smittsamma sjukdomar och människans immunförsvar.

– Sverige bör prioritera att ta en mer aktiv roll i de olika internationella aktiviteter som pågår, inte minst inom EU. Det är förberedelserna i ”pandemisk fredstid” som avgör hur snabbt effektiva vacciner och läkemedel mot nya smittämnen kan tas fram nästa gång en pandemi slår till, säger Jan Holmgren, vaccinforskare vid Göteborgs universitet.

Kontakt sakkunniga:
Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi, Karolinska Institutet
gunilla.karlsson.hedestam@ki.se
070-144 39 00

Jan Holmgren, professor i medicinsk mikrobiologi, Göteborgs universitet
jan.holmgren@microbio.gu.se
070-829 86 85

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63

Högupplösta bilder på Gunilla Karlsson Hedestam kan laddas ned från KI:s bildbank och bilder på Jan Holmgren från Göteborgs universitets bildbank.