Expertgrupp rekommenderar påfyllnadsdoser till äldre

Äldre och särskilt utsatt sjukvårdspersonal bör erbjudas en påfyllnadsdos inom nio månader efter den andra dosen vaccin. Om smittspridningen fortsätter att öka bör även ungdomar mellan 12 och 15 år få möjlighet att bli vaccinerade. Det rekommenderar nu Vetenskapsakademiens expertgrupp om Covid-19.

Jan Holmgren. Foto: Malin Arnesson

Den snabba spridningen av den mycket smittsamma deltavarianten gör att vaccinationerna är viktigare än någonsin. Vaccinerna skyddar mot sjukdom och död, men antikroppsnivåerna sjunker med tiden, särskilt hos äldre. Expertgruppen rekommenderar därför att äldre och särskilt utsatt vårdpersonal ska erbjudas en påfyllnadsdos inom nio månader efter dos två.

– Det kan vara viktigt att särskilt prioritera dem som fick Astra Zeneca-vaccinet tidigt i våras som visat sig ge lägre antikroppsnivåer. En påfyllnadsdos med ett mRNA-vaccin i denna grupp har visat sig öka antikroppsnivåerna avsevärt, säger Jan Holmgren vaccinforskare vid Göteborgs universitet.

I sin rapport sammanfattar expertgruppen internationella resultat om vaccinernas skyddseffekt och beskriver speciellt sårbara grupper som behöver prioriteras. Till exempel bör vaccination erbjudas vissa kategorier av immunbristpatienter som är särskilt känsliga för SARS-CoV-2-infektionen ner till 12 års ålder och i vissa fall ännu yngre.

– Deltavarianten ställer nya krav på smittskyddsarbetet och vården och detta är troligen inte den sista varianten vi ser. De vacciner vi har i dag fungerar bra mot delta och de måste nå ut till så många som möjligt, säger Gunilla Karlsson Hedestam, vaccinimmunolog vid Karolinska Institutet.

Öka vaccinationstäckningen

Gunilla Karlsson-Hedestam. Foto: Erik Flyg

Om smittspridningen fortsätter att öka under hösten, menar expertgruppen vidare att ungdomar mellan 12 och 15 år bör erbjudas vaccination, något som redan sker i våra grannländer. Experterna påpekar också att det är viktigt att arbeta aktivt med att öka vaccinationstäckningen generellt. Det gäller både i vårt eget land och internationellt där Sverige har en viktig roll att spela.

– Pandemin är global och det som händer i andra länder påverkar oss i Sverige. Hög smittspridning ökar risken för uppkomsten av nya virusmutationer. Vi behöver bevaka de olika varianterna, särskilt de som visar sig ha nya biologiska egenskaper, säger Gunilla Karlsson Hedestam.

 

Kontakt sakkunniga:
Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinimmunologi, Karolinska Institutet
gunilla.karlsson.hedestam@ki.se
070-144 39 00

Jan Holmgren, professor i medicinsk mikrobiologi, Göteborgs universitet
jan.holmgren@microbio.gu.se
070-829 86 85

Presskontakt:
Eva Nevelius, pressansvarig vid Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63