Akademiens ledning på GP Debatt

Sveriges välstånd baseras på en välutbildad befolkning, ett näringsliv med avancerade produkter och en förmåga att forska fram och ta till oss nya kunskaper. Universitet och högskolor har en nyckelroll i det arbetet, men de har också flera svagheter. Tyvärr erbjuder förslagen i den aktuella Styr- och resursutredningen ingen lösning, skriver Akademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson och ordföranden för kommittén för forskningspolitiska frågor Hans Ellegren.

För en fortsatt gynnsam utveckling krävs ett näringsliv som satsar på innovation. Men vi behöver också fri forskning vid våra lärosäten för att generera idéer till nya produkter. Den fria grundforskningen gör det möjligt att tänka helt nytt, bortom industrins krav på snabb avkastning. Det är då de riktigt stora genombrotten kommer till stånd. 

Paul Allen, som grundade Microsoft tillsammans med Bill Gates, formulerade det väl i tidskriften Science 2016:

”För att göra de transformerande genombrotten vi strävar efter måste vi alla – filantroper, regeringar, universitet och privata företag – investera mycket mer i grundläggande forskning och i de djärva forskare som vågar tänka utanför boxen och vid kunskapens bortre gräns.”

Läs artikeln (pdf)

Läs debattartikeln på GP.se