Akademien belönar forskning om politik, Alzheimer och stjärnljus

Vid sammankomsten den 13 september beslutade Akademien att belöna Davide Cipullo, Catholic University of the Sacred Heart, Milano, Italien, Oskar Hansson, Lunds universitet, och Karin Lind, Stockholms universitet, med priser för deras framstående forskningsinsatser.

Davide Cipullo. Foto: Catholic University of the Sacred Heart
Davide Cipullo. Foto: Catholic University of the Sacred Heart

Anbergska priset 2023

Davide Cipullo, Catholic University of the Sacred Heart, Milano, Italien tilldelas Arnbergska priset 2023 på 80 000 kronor ”för hans avhandling Political Careers, Government Stability and Electoral Cycles”.

Davide Cipullo

 

Oskar Hansson. Foto: Kennet Ruona, Lunds universitet
Oskar Hansson. Foto: Kennet Ruona, Lunds universitet

Hilda och Alfred Erikssons pris 2023

Oskar Hansson, Lunds universitet, tilldelas Hilda och Alfred Erikssons pris 2023 på 120 000 kronor ”för hans världsledande forskning med att utveckla nya metoder för tidig diagnos av Alzheimers sjukdom vilket skapat förutsättningar för tidig insättande och utvärdering av behandling”.

Oskar Hansson, Lunds universitet

 

Karin Lind. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien
Karin Lind. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

Strömer-Ferrnerska belöningen 2023

Karin Lind, Stockholms universitet, tilldelas Strömer-Ferrnerska belöningen 2023 på 15 000 kronor ”för världsledande forskning inom stjärnspektroskopi för att undersöka Vintergatans historia”.

Karin Lind, Stockholms universitet