"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Pressmeddelanden 2017

Mars

 • Uppmärksammad bakterieforskare får Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin

  2017-03-27 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat tilldela Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 ”för hans banbrytande upptäckter kring tarmflorans betydelse för kroppens ämnesomsättning”. Anslaget, som uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor, är finansierat av Torsten Söderbergs Stiftelse och möjliggör forskning på...
 • Miljonsatsning med fokus på matematik

  2017-03-24 Pressmeddelande: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse fortsätter sin satsning på svensk matematikforskning. Årets anslag gör det möjligt för 13 matematiker att utveckla sin forskning, söka svar på olösta problem och samtidigt lyfta Sverige som forskningsnation.
 • Blodcancerceller och pneumokocker i fokus för årets Wallenberg Clinical Scholars

  2017-03-23 Pressmeddelande: Årets två Wallenberg Clinical Scholars tar sig an varsin viktig medicinsk utmaning. Professor Birgitta Henriques Normark vill ta reda på hur nya stammar av pneumokocker formas och blir motståndskraftiga mot antibiotika. Professor Richard Rosenquist Brandell kommer att studera blodcancerceller.
 • Rolf Schockprisen 2017 till fyra epokgörande personligheter

  2017-03-15 Pressmeddelande: Årets Rolf Schockpristagare har gjort stora avtryck inom sina områden. Tack vare bredden i priset kan Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska akademien presentera fyra framstående pristagare inom vitt skilda discipliner.

Februari

 • Fyra fantastiska lärare får pris av Kungl. Vetenskapsakademien

  2017-02-16 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne år 2017 till fyra framstående lärare i matematik, kemi, biologi och NO. Den gemensamma prismotiveringen lyder ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.
 • Första Sjöbergpriset på 1 miljon US dollar till upptäckter bakom nya effektiva cancerbehandlingar

  2017-02-14 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sjöbergpriset 2017 till James P. Allison , The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA och Tony Hunter , Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, CA, USA
 • Stort anslag från Bill & Melinda Gates Foundation till nytt institut vid Kungl. Vetenskapsakademien

  2017-02-13 Pressmeddelande: Genom ett initiativ av tre forskare har Kungl. Vetenskapsakademien fått ett anslag på drygt 10 miljoner kronor för att starta Swedish Institute for Global Health Transformation, SIGHT. Institutets syfte är att utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt främja svensk forskning och utbildning, och erbjuda vetenskapligt underlag för policyarbete inom området global hälsa.

Januari

 • Akademien kommenterar klimatdebatten

  2017-01-16 Pressmeddelande: I den pågående debatten om klimatrelaterade insatser i statsbudgeten har Kungl. Vetenskapsakademiens uttalande från 2015 om den vetenskapliga grunden för klimatförändringar citerats. Diskussionen om uttalandets innehåll föranleder akademien att göra följande förtydligande.
 • Årets Crafoordpris för banbrytande upptäckter om immunförsvarets bromssystem

  2017-01-12 Pressmeddelande: Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i polyartrit 2017 till: Shimon Sakaguchi , Osaka University, Japan, Fred Ramsdell , Parker Institute for Cancer Immunotherapy, San Francisco, CA, USA och Alexander Rudensky , Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, NY, USA