Willis Eugene Lamb

Stanford University, Stanford, CA

Nobelpriset - Fysik 1955

Motivering
för hans upptäckter rörande finstrukturen i vätets spektrum