William F Sharpe

Stanford University, Stanford, CA

Ekonomipriset 1990

Motivering
för deras pionjärinsatser inom teorin för finansiell ekonomi