William D. Nordhaus

Yale University, New Haven, USA

Ekonomipriset 2018

Motivering

”för att ha integrerat klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information