William D. Nordhaus

Yale University, New Haven, USA

Ekonomipriset 2018

Motivering
”för att ha integrerat klimatförändringar i långsiktig makroekonomisk analys”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information