Willi Dansgaard

Köpenhamns universitet

Crafoordpriset - Geovetenskaper 1995

Motivering

”för tidiga grundläggande insatser i utvecklingen av isotopgeologiska analysmetoder för studium av klimatvariationer under kvartärtiden”

Pressmeddelande