Wayne A Hendrickson

Gregori Aminoffs pris 1997

Motivering

För hans insatser inom fasvinkelbestämning av makromolekylära kristaller med hjälp av anomal dispersion och mätning av multipla våglängder.