Walther Bothe

Heidelberg University, Max-Planck Institut (former Kaiser-Wilhelm-Institut) für medizinische Forschung, Heidelberg

Nobelpriset - Fysik 1954

Motivering
för koincidensmetoden och hans därmed gjorda upptäckter