Walter Munk

Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, La Jolla, CA, USA

Crafoordpriset - Geovetenskaper 2010

Motivering

”för hans banbrytande forskning och grundläggande bidrag till förståelsen av oceanernas cirkulation, tidvatten och vågor samt deras roll i jordens dynamik”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information