Vladimir I Arnold

Moskva statsuniversitet

Crafoordpriset - Matematik och Astronomi 1982

Motivering

”för förtjänstfulla insatser inom icke-lineära differentialekvationer”

Pressmeddelande