Val Zwiller

KTH

Göran Gustafssonprisen - Fysik 2017

Motivering
”för sin innovativa forskning inom kvantoptik och nanofysik som kan leda fram till djupare förståelse av den fundamentala kvantfysiken och viktiga öppningar mot framtida kvantkommunikation”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information