Thomas Perlmann

Karolinska institutet

Göran Gustafssonprisen - Molekylär biologi 1999

Motivering
Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.
Pressmeddelande