Thomas Perlmann

Karolinska institutet

Göran Gustafssonprisen - Molelylär biologi 1999

Motivering

Göran Gustafssonprisen tilldelas mycket framstående forskare under 46 år verksamma vid svenska universitet och högskolor.

Pressmeddelande