Thomas Nagel

New York University, NY, USA

Rolf Schockprisen - Logik och filosofi 2008

Motivering
”för hans systematiska undersökning av motsättningen mellan subjektiva och objektiva perspektiv på verkligheten samt av hur denna motsättning ger upphov till grundläggande filosofiska problem”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information