Thomas J. Sargent

New York University, New York, NY, USA

Ekonomipriset 2011

Motivering

”för deras empiriska forskning om orsak och verkan i makroekonomin”

Pressmeddelande Populärvetenskaplig information