Thomas C Schelling

Department of Economics and School of Public Policy, University of Maryland,College Park, MD, USA

Ekonomipriset 2005

Motivering
”för att genom spelteoretisk analys ha fördjupat vår förståelse av konflikt och samarbete”
Pressmeddelande Populärvetenskaplig information