The (Theodor) Svedberg

Uppsala University

Nobelpriset - Kemi 1926

Motivering

för hans arbeten rörande dispersa system