Susan Rothenberg

Rolf Schockprisen - Visuella konster 2003

Motivering
”för ett konstnärskap som på ett ödmjukt sätt söker förstå hur världen är beskaffad. I hennes måleri möter kroppen världen i form av ett emblem, som ett tecken i sanden, format liksom trevande av någon som försöker gestalta något för första gången. Hon öppnar ett nytt slags seende hos oss och fogar samman vårt intuitiva inre med den yttre verkligheten”
Pressmeddelande