Rolf Schockprisen 2003: Från matematikens filosofi till musikaliskt artisteri

Rolf Schockprisen 2003 på sammanlagt 1,6 miljoner kronor tilldelas logikern Solomon Feferman, Stanford University, USA, matematikern Richard P. Stanley, MIT, USA, konstnären Susan Rothenberg, USA och mezzosopranen Anne Sofie von Otter, Sverige.

Den mångkunnige filosofen och konstnären Rolf Schock (1933-1986) beskriver i sitt testamente ett pris som ska delas ut i så vitt skilda ämnen som logik och filosofi, matematik, visuell konst samt musik. Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska Akademien har delat ut dessa priser vartannat år sedan 1993.
 
Årets priser på 400.000 kronor vardera tilldelas:

Logik och filosofi:
SOLOMON FEFERMAN
”för hans arbeten om metamatematikens aritmetisering, transfinita progressioner av teorier, och predikativitet”

Matematik:
RICHARD P. STANLEY
”för hans fundamentala bidrag till kombinatoriken och dess samband med algebra och geometri, särskilt för hans viktiga bidrag till teorin för konvexa polytoper och hans nyskapande arbeten om enumerativ kombinatorik”

De visuella konsterna:
SUSAN ROTHENBERG

”för ett konstnärskap som på ett ödmjukt sätt söker förstå hur världen är beskaffad. I hennes måleri möter kroppen världen i form av ett emblem, som ett tecken i sanden, format liksom trevande av någon som försöker gestalta något för första gången. Hon öppnar ett nytt slags seende hos oss och fogar samman vårt intuitiva inre med den yttre verkligheten”

De musikaliska konsterna:
ANNE SOFIE VON OTTER

”för hennes verksamhet som en av vår tids främsta mezzosopraner med en självklar musikalitet, bländande teknik samt ett exceptionellt fint språköra, allt detta brukat i en repertoar bestående av hela den klassiska musiken, nyskriven musik och ett antal spektakulära genombrott av genregränserna”

Prinsessan Christina fru Magnuson kommer att utdela prisen vid en ceremoni på Kungl. Musikaliska Akademien den 23 oktober 2003.