Sumio Iijima

Meijo University, Faculty of Science and Technology, Nagoya

Gregori Aminoffs pris 2007

Motivering
"för hans undersökningar av kolnanorörens kristallstruktur"