Sten Eirik Waelgaard Jacobsen

Karolinska Institutet och University of Oxford, Storbritannien

Tobias Priset 2014

Motivering
"för hans banbrytande forskningsinsatser inom området blodcellsnybildning, särskilt identifiering av faktorer som reglerar blodbildande stamcellers mognadsprocess, vilket har stor betydelse för resultaten vid stamcellstransplantation"
Pressmeddelande