Sveriges största enskilda forskarpris: Tobias Priset 2014 går till forskning om reglering av blodbildning och leukemiska stamceller

Kungl. Vetenskapsakademien, som utdelar Tobias Priset enligt överenskommelse med Tobias Stiftelsen, har beslutat utdela 2014 års pris till Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet och University of Oxford, Storbritannien

”för hans banbrytande forskningsinsatser inom området blodcellsnybildning, särskilt identifiering av faktorer som reglerar blodbildande stamcellers mognadsprocess, vilket har stor betydelse för resultaten vid stamcellstransplantation”.

Stamceller avgör normal eller leukemisk blodutveckling

Sten Eirik W. Jacobsen är en av världens ledande forskare inom området blodcellsnybildning, så kallad hematopoes. Hans forskning är fokuserad på stamceller i blodsystemet, hur dessa bildar kroppens olika blodceller och immunsystemet, samt vad som händer då kroppen går från att producera normala blodceller till att producera cancer i blodsystemet, så kallad leukemi. Jacobsen har identifierat stamceller och viktiga förstadier till blodbildning samt faktorer som reglerar deras utmognad, vilket har stor betydelse vid stamcellstransplantationer.

Hos vuxna har de normala blodbildande stamcellerna förmåga att balansera bildningen av röda och vita blodkroppar samt blodplättar. I en vuxen människa producerar stamcellerna flera miljoner blodceller varje sekund. För att förstå hur sjukdomar som leukemi uppstår har Jacobsen och hans forskargrupp undersökt hur en stamcell normalt utvecklas till olika blodceller och hur regleringsmekanismerna för det fungerar.

Jacobsen och hans forskargrupp har genom att studera en grupp patienter med Myelodysplastisk syndrom (MDS), en typ av blodcancer som ofta utvecklas till leukemi, även arbetat med att identifiera och förstå hur leukemiska stamceller uppstår och fungerar. Vad det är som händer och förändras i MDS-stamcellen som leder till leukemi och återfall av sjukdomen är av stor vikt att förstå.

Jacobsens forskning är av betydelse vid bland annat stamcellstransplantationer, som används för att bota både leukemi och andra sjukdomar i blod och immunsystemet. Vid en stamcellstransplantation får patienten nya, friska stamceller, oftast fran en annan person, överförda till kroppen. Ett stort problem efter en stamcellstransplantation är att nybildningen av flera livsviktiga blodceller tar lång tid. Genom att identifiera viktiga blodbildande stamceller och förstadier, samt regleringen av dessa, hoppas forskarna snabba på produktionen av livsviktiga blodceller. Ett ännu större problem är återfall i leukemi eller MDS efter en stamcellstransplantation. Genom att identifierat stamcellerna som ger upphov till återfall kan Jacobsens forskarteam fokusera på hur man bättre kan eliminera dessa innan eller efter transplantationen. 

Prissumman kommer primärt att finansiera våra vidare studier av MDS-stamceller, bland annat studier som görs efter stamcellstransplantationer, säger Sten Eirik. I dag är stamcellstransplantationer den enda terapi som kan bota MDS, men fortfarande är återfallsfrekvensen efter en transplantation mycket hög. Även om vi nu vet vilka celler det är som genererar utvecklingen av MDS och senare leukemi, förstår vi fortfarande inte varför dessa stamceller är så bra på att stå emot olika behandlingar. Om vi kan identifiera nya ”terapeutiska targets” i MDS-stamcellerna så hoppas vi kunna finna bot för MDS, avslutar Sten Eirik W. Jacobsen.

Prissumma: 10,1 miljoner kronor, fördelat på forskningsanslag om 2 Mkr per år i 5 år, samt ett personligt pris om 100 000 kr.

Mer information

Professor Sten Eirik W. Jacobsen, föddes 1961 i Oslo, Norge. Han tog sin läkarexamen 1987 och disputerade 1992 i Bergen, Norge. Från 1996 arbetade Jacobsen vid Lunds universitet där han år 2000 utnämndes till professor i stamcellsbiologi. 2003 mottog han ett stort anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) för att etablera och leda Lunds Stamcellscentrum, ett av sex SSF-finansierade svenska Centers of Excellence inom livsvenskaperna. 2006 utsågs Jacobsen till professor i stamcellsbiologi vid Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford, Storbritannien. Sedan 2010 är Jacobsen gästprofessor i regenerativ medicin vid Instititionen för cell och molekylärbiologi och det nyetablerade Centrum för hematologi och regenerativ medicin, Karolinska Institutet. Sten Eirik Jacobsen har publicerat mer än 175 artiklar inom områdena stamcellsbiologi, immunologi och hematologi i ledande biomedicinska tidskrifter. 2005 utsågs Jacobsen till Göran Gustafssonpristagare i medicin, en av många utmärkelser Sten Eirik Jacobsen mottagit.

Kungl. Vetenskapsakademien utser pristagare. Tobias Stiftelsen är initiativtagare och finansierar priset, www.tobiasstiftelsen.com

Tobias Priset har tidigare tilldelats
2008 Professor Katarina Le Blanc, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
2009 Professor Stefan Karlsson, Lunds universitet.
2011 Professor Hans-Gustaf Ljunggren, Karolinska Institutet, Huddinge.