Stefan Karlsson

Lunds universitet

Tobias Priset 2009

Motivering
"för hans grundläggande studier av mekanismer som reglerar blodbildande stamceller och hur metoder kan utvecklas för att föröka blodbildande stamceller i syfte att förbättra klinisk benmärgstransplantation"
Pressmeddelande